Biochar heeft een poreuze structuur met een gemiddeld oppervlak van 500 m² per gram. Het heeft een uitstekend vochtvasthoudend vermogen, het kan 6 keer zijn eigen gewicht aan water vasthouden. Het verhoogt de waterdoorlatendheid en het waterhoudend vermogen van de bodem en helpt de beluchting ervan.

De poreuze structuur, het grote oppervlak en het vermogen om organisch-anorganische voedingsstoffen te absorberen, bereiden een geschikte omgeving voor de kolonisatie, groei en reproductie van nuttige bodemmicro-organismen zoals actinomyceten, bacteriën en arbusculaire mycorrhiza-schimmels.

De functionele groepen op het biochar-oppervlak verhogen de kationische activiteiten in de bodem, waardoor de bodem voedingsstoffen zoals calcium, magnesium en kalium vasthoudt.