BİORFE ORGANİK TARIM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ELEKTRONİK TİCARİ İLETİ ONAY METNİ

 

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca ticari elektronik ileti; telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri ifade eder.

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik uyarınca, Biorfe Organik Tarım San. Tic. Ltd. Şti. olarak sizinle iletişime geçmeyi sürdürebilmemiz için izniniz gereklidir. Onaylıyorsanız; kutucuktaki metni okuduktan sonra, hemen altında bulunan forma isim, soyisim ve e-mail adresi bilgilerinizi girmenizi ve ardından “Kabul ediyorum” cevabını seçerek “gönder” düğmesine basmanızı rica ederiz.

‘Biorfe Organik Tarım San. Tic. Ltd. Şti. (‘Şirket’) tarafından veya bir aracı firma vasıtasıyla tarafıma Şirket tarafından sunulan hizmetlere ve ilgili ürünlerine ilişkin telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli her türlü ticari elektronik ileti ile yapılacak tüm tanıtım, kampanya ve imaj arttırıcı mesaj gönderimi yapılmasına, paylaştığım iletişim verilerimin hizmet sağlayıcının bilgi sisteminde tutulmasına işlenmesine, ticari elektronik ileti içeriğinin ve diğer kayıtların T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına sunmak üzere kayıt altına alınarak saklanmasına 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, istediğim her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin Şirket tarafından her iletide sunulacak çıkış/red seçeneğini kullanarak ticari elektronik ileti gönderimine son verebileceği hususunda bilgilendirilmiş olarak, açıkça izin verdiğimi beyan ederim.

 

İsim, Soyisim

İsim, Soyisim

E-mail Adresi

[email protected]

Yukarıda bulunan “Ticari Elektronik İleti Onay Formu”nu okudum;